Blog firmowy GSEnergia

Sprawozdawcze obowiązki wytwórców energii elektrycznej z OZE 0

Sprawozdawcze obowiązki wytwórców energii elektrycznej z OZE

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o sprawozdawczych obowiązkach wytwórców energii elektrycznej z OZE, których oferta wygrała aukcję. Zobowiązani są oni do przekazania URE informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE (potwierdzonej...

Dofinansowanie do OZE w województwie mazowieckim 0

Dofinansowanie do OZE w województwie mazowieckim

WFOŚiGW w Warszawie uruchomił program dofinansowań dla domowych instalacji OZE. Skierowany jest on do mieszkańców województwa mazowieckiego. Stwarza to możliwość uzyskania dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Wysokość dotacji jest następująca: a)...

nowy-rok 0

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy, aby kolejny rok był wyjątkowym czasem, w którym zrealizujecie wszystkie swoje plany i zamierzenia.

Light bulb, in a hand

Program Region

NFOŚiGW pracuje nad założeniami programu Region, z którego za pomocą preferencyjnych pożyczek – mają zostać dofinansowane inwestycje m.in. w domowe mikroinstalacje OZE, na które NFOŚiGW udostępniał niegdyś dofinansowanie w zakończonym programie Prosument. Dofinansowanie ma mieć formę...