Blog firmowy GSEnergia

zdj5 0

Dotacje na innowacje w energetyce

NCBiR ogłosiło konkurs. Na przedsiębiorców wdrażających innowacje w elektroenergetyce czeka 120 mln zł. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy tworzą technologie oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i efektywność energetyczną. Zasadniczy nacisk położono...

zdj1 0

Dofinansowania na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już pierwszy nabór wniosków w zakresie programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 4) „EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Na inwestycje zarezerwowano...

zdj2 0

Dotacje na Warmii i Mazurach

Wkrótce w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczną się dwa nabory wniosków na unijne dofinansowanie dotyczące inwestycji w modernizację energetyczną budynków. Pierwszy z naborów jest przeznaczony dla sektora publicznego, a drugi m.in. dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych....

ustawa 0

Nowelizacja ustawy o OŹE

20.07.2017 posłowie uchwalili ustawę wprowadzającą istotne zmiany w zasadach funkcjonowania zielonych certyfikatów. Przyjęta ustawa trafi teraz do Senatu, a w razie zgłoszenia poprawek przez senatorów wróci ponownie do Sejmu. Czego dotyczy nowelizacja ustawy o OZE? Istotą jest powiązanie opłaty zastępczej...