350 mln zł na odnawialne źródła energii w woj. lubelskim

350 mln zł uzyska 108 samorządów z woj. lubelskiego na OZE. Pieniądze te zostaną wykorzystane na dofinansowanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, a także pomp ciepła.

Konkurs został ogłoszony w marcu 2016 roku.  Wpłynęło 315 wniosków, a 251 zostało ocenionych pozytywnie. Do dofinansowania wybrano najbardziej efektywne projekty.

Na przykład, gmina Piaski uzyska ponad 9,7 mln zł dofinansowania. Już teraz znajduje się tam ponad 600 instalacji solarnych na dachach domów. Wnioski z owej gminy dotyczą 800 instalacji solarnych, z czego wynika, że więcej niż nawet co trzeci dom na tym obszarze będzie posiadał instalację tego typu. Pojawi się tu też niemal 250 pieców na biomasę. Mieszkańcy zapłacą ok. 15% netto kosztów instalacji. Z kolei samorząd Hrubieszowa zrealizuje taki projekt pierwszy raz. Otrzyma prawie 1,5 mln zł dofinansowania. Umowy na dofinansowanie podpisali też m.in. przedstawiciele gmin: Baranów, Biłgoraj i Komarówka. Dzięki poprzedniemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu (2007-2013) w Lubelskiem zostało dofinansowanych 71 projektów lokalnych samorządów związanych z OZE. Zamontowano ok. 34,5 tys. zestawów solarnych.

Zobacz także: