5 kroków do niskoemisyjnej gospodarki

Sektor energetyczny odpowiada za emisję blisko 2/3 gazów cieplarnianych do atmosfery. Zdaniem dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii sektor energetyczny jest w głównej mierze odpowiedzialny za efekt cieplarniany.

Najważniejsze 5 działań do ograniczenia efektu cieplarnianego to m. in. :

  • Ograniczenie temperatury do 2 stopni Celsjusza nie produkując przy tym dodatkowych kosztów PKB
  • Dekarbonizacja elektryczności – polityka wspierająca niskoemisyjną gospodarkę może ograniczyć zużycie prądu nawet o połowę do 2030 roku.  Dzięki temu możliwe jest do zaoszczędzenia 9,5 Gigaton dwutlenku węgla w 2030 roku – jest to ilość większa niż całkowita emisja gazów cieplarnianych w Chinach w 2012 roku.
  • Inwestycje w niskoemisyjne technologie – wielopoziomowa współpraca pomiędzy przemysłem, a ośrodkami naukowo-badawczymi jest niezbędna do rozwoju strategicznych rozwiązań
  • Zaangażowanie pozostałych sektorów do dekarbonizacji – transport, bezpieczeństwo energetyczne również może wpłynąć na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
  • Zwiększenie działań mających na celu poprawę klimatu, nie tylko pod względem regulacji prawnych, ale również podejmowania działań w kluczowych sektorach przemysłu.

Pełen tekst raportu przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii jest dostępny tutaj.

 

 

Źródło: iea.org

 

Zobacz także: