Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kto jest zwolniony z obowiązku?

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa dotyczy dużych przedsiębiorstw, a więc spełniających minimum jeden z poniższych warunków:

-zatrudnienie 250 lub więcej osób,

– sumę bilansową, w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł, jeżeli rokiem obrotowym będzie rok 2015) albo roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł, jeżeli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Z obowiązku są więc zwolnione małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto obligatoryjnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie muszą przeprowadzić przedsiębiorcy, którzy posiadają system zarządzania środowiskiem bądź system zarządzania energią lub zostali wpisani do Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS, a w ramach tego wykonali już audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Zobacz także: