Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych, możliwych do zidentyfikowania danych związanych ze zużyciem energii. Zawiera on dokładny przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych i transporcie, które odpowiadają za minimum 90% całkowitego zużycia energii przez dane przedsiębiorstwo. Audyt, o ile to możliwe powinien opierać się, na analizie kosztowej, a nie na okresie zwrotu nakładów.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przechowywanie, do celów kontrolnych, danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez 5 lat, a także zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (do 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu energetycznego). Za niedopełnienie obowiązku grożą kary do 5 % przychodu.

 

Zobacz także: