Autor: GS ENERGIA

Centrum Szkolenia Fotowoltaiki

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) przy współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie utworzyło Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV). Niniejszym uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do organizacji szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych (OZE-A/27/00001/2014)....

Inicjatywa Mayors Adapt

16 października br. odbyła się oficjalna ceremonia w ramach inicjatywy pn. Mayors Adapt prowadzonej przez Komisję Europejską, podczas której 100 miast zdecydowało się przyłączyć do czynu w celu zwalczania zmian klimatu. Miasta podpisujące się...

Hybrydy – kolektory PVT

PVT (Photovoltaic Thermal – tzw. hybrydowe kolektory) – są to konstrukcje hybrydowe, czyli połączenie modułu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym. Hybrydy pozwalają na lepsze zagospodarowane powierzchni pod instalację oraz wzrost efektywności wykorzystania energii słonecznej (np....

Polska efektywność energetyczna pod nadzorem KE

10 lipca br. Komisja Europejska pozwała Polskę i Austrię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej...

Gekon – II Konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Jak czytamy na stronie NFOŚiGW celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów...