Autor: gs

transport

Zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności

Przypomnijmy, że ministerstwo energetyki jest w trakcie opracowywania programu: Rozwój Elektromobilności. Zgodnie z założeniami programu w 2025 r. po polskich drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych, oraz 54 tys. pojazdów napędzanych gazem ziemnym...

zdj3

Dotacje na termomodernizacje obiektów publicznych na Mazowszu.

Dziesiątki mln. zł. z unijnych środków zostaną przeznaczone na termomodernizację obiektów publicznych w województwie mazowieckim. Przewidywany jest montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. Dofinansowanie jest skutkiem konkursu realizowanego w ramach „Efektywność energetyczna...

zdj1

Dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii w woj. łódzkim

W woj. łódzkim uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Konkurs rozpocznie się w grudniu. Dzięki powyższemu programowi będzie można uzyskać środki na budowę, przebudowę oraz modernizację infrastruktury służącej do produkcji bądź produkcji i dystrybucji energii elektrycznej/...

sw energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej – funkcje i korzyści

Świadectwo charakterystyki energetycznej (świadectwo, certyfikat energetyczny) – to dokument, który określa energochłonność budynku/lokalu za pomocą wskaźnika EP (oszacowana ilość energii pierwotnej potrzebnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z użytkowania budynku). Funkcje certyfikatu energetycznego: Pozwala na określenie użytkowej...

GS ENERGIA FOTOWLOTAIKA PGE

„My doradzamy – Ty oszczędzasz!”

Ministerstwo Energii rozpoczęło kampanię informacyjną „My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Jest ona poświęcona doradztwu energetycznemu i ma na celu przybliżenie zarówno sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu jak i przedsiębiorcom tematyki dotyczącej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  Dzięki tej kampanii, będzie...

zdj3

W Warszawie rusza nabór wniosków na dotacje na OZE

Już dziś rusza  nabór wniosków na dotacje dla projektów OZE skierowany do mieszkańców Warszawy. Inwestycje zostaną zrealizowane w roku 2018. Środki przyznaje Urząd m.st. Warszawy osobom fizycznym, ale także wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym czy przedsiębiorcom i jednostkom...