Autor: gs

Świadectwo charakterystyki energetycznej – funkcje i korzyści

Świadectwo charakterystyki energetycznej (świadectwo, certyfikat energetyczny) – to dokument, który określa energochłonność budynku/lokalu za pomocą wskaźnika EP (oszacowana ilość energii pierwotnej potrzebnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z użytkowania budynku). Funkcje certyfikatu energetycznego: Pozwala na określenie użytkowej...

„My doradzamy – Ty oszczędzasz!”

Ministerstwo Energii rozpoczęło kampanię informacyjną „My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Jest ona poświęcona doradztwu energetycznemu i ma na celu przybliżenie zarówno sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu jak i przedsiębiorcom tematyki dotyczącej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  Dzięki tej kampanii, będzie...

W Warszawie rusza nabór wniosków na dotacje na OZE

Już dziś rusza  nabór wniosków na dotacje dla projektów OZE skierowany do mieszkańców Warszawy. Inwestycje zostaną zrealizowane w roku 2018. Środki przyznaje Urząd m.st. Warszawy osobom fizycznym, ale także wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym czy przedsiębiorcom i jednostkom...

Środki na innowacje na Mazowszu

Już tej jesieni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamierza uruchomić konkursy skierowane do firm z Mazowsza, które będą wspierać innowacje, badania i rozwój. Budżet programu wynosi ok. 45 mln złotych. Projekty, które zostają zgłaszane powinny się...

Dotacje na innowacje w energetyce

NCBiR ogłosiło konkurs. Na przedsiębiorców wdrażających innowacje w elektroenergetyce czeka 120 mln zł. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy tworzą technologie oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i efektywność energetyczną. Zasadniczy nacisk położono...