Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski

W październiku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska przeprowadził „Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski”.

Wg raportu udostępnionego przez MŚ większość Polaków pozytywnie ocenia stan środowiska naturalnego i uważa, że jego ochrona zależy od każdego z nas.

Omawiane badanie dotyczyło kilku aspektów takich jak:

środowisko naturalne i jego ochrona

jakoś powietrza

gospodarka odpadami

zmiany klimatu

indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

 

Jaka jest znajomość pojęć związanych z ochroną środowiska?

Polacy bez większych problemów wypowiadają swoje opinie na temat ochrony środowiska i jego stanu. Pojęciami znanymi przez zdecydowaną większość Polaków są te przedstawione w zdjęciu poniżej:

rozumienie pojęć_ GS ENERGIA

Co trzeci Polak zna od pięciu do siedmiu pojęć (34%), co dziewiąty (11%) co najwyżej jedno, ale również dziesięć lub więcej.

 

W stosunku do poprzednich lat wzrósł poziom znajomości pojęć efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz zmiany klimatu:

znajomośc pojęć _ GS ENERGIA

 

 

Jak Polacy starają się indywidualnie dbać o środowisko?

Tylko 4% Polaków mówi, że nie oszczędza energii w swoim domu. Większość z nas robi to na różne sposoby. Najczęściej poprzez:

ozczędzanie energii_GS ENERGIA

 

Według informacji MŚ „Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” wykonano na losowej ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, liczącej 1000 osób.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo Środowiska realizuje od 2010 r. badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków. Cykliczne pomiary umożliwiają śledzenie zmian w społeczeństwie i planowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne), w oparciu o uzyskane dane.

 

 

Źródło: mos.gov.pl

Zobacz także: