Białe certyfikaty- piąty przetarg

Białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) są mechanizmem, który wymusza zachowania proefektywnościowe. Wydaje je (bądź umarza) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za już zrealizowane zadania prooszczędnościowe lub takie, których wykonanie jest dopiero na etapie planu. Oszczędność energii pierwotnej, w wyniku tych działań, w skali roku, musi wynosić minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe).

Taki system umożliwia zwiększenie oszczędności energii: przez odbiorców końcowych, urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii, gazu ziemnego oraz ciepła.

Dla wyżej wymienionych typów przedsięwzięć są przeprowadzane przetargi na wybór  działań, za które można otrzymać białe certyfikaty. Do 21 października 2016 roku można składać oferty w ramach piątego przetargu. Planowane są do wydania białe certyfikaty o wartości 1,5 mln toe! Konieczne jest staranne przygotowanie oferty, której głównymi elementami są: deklaracja przetargowa i audyt efektywności energetycznej.

Źródło: http://www.wnp.pl

Zobacz także: