Białe certyfikaty – ważne zmiany w przepisach

Istotną zmianą, która weszła w życie wraz z nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej są obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw.

Dzięki przeprowadzeniu takiego audytu, przedsiębiorstwo otrzymuje informację na temat możliwości oszczędności energii. Raport z przeprowadzonego audytu energetycznego może być skontrolowany przez prezesa URE. Jakie zmiany natomiast, w związku z nową Ustawą o efektywności energetycznej, zostały wprowadzone w systemie białych certyfikatów?

 

Ustawa o efektywności energetycznej, która obowiązywała do 30.09.2016 r.

Ustawa o efektywności energetycznej, która obowiązuje od 01.10.2016 r.
Przetarg na białe certyfikaty ogłaszany raz w roku przez prezesa URE Ciągły nabór wniosków  (w ciągu 45 dni zostaje przyznana decyzja)
Efekt energetyczny liczony był według energii pierwotnej Efekt energetyczny jest liczony według energii finalnej
Nie było możliwości ubiegania się o białe certyfikaty w razie inwestycji objętych ETS Istnieje możliwość ubiegania się o białe certyfikaty w razie inwestycji objętych ETS
Można było zgłaszać jedynie przedsięwzięcia zakończone po 1 stycznia 2011 r. Można zgłaszać również przedsięwzięcia planowane
Opłata zastępcza wynosiła 1000 zł/toe

Opłata zastępcza w 2017 r. wynosi 1500 zł/toe, w każdym roku następuje waloryzacja 5%

 

 

 

Zobacz także: