Biochar

 

biochar

Amazonia, obszar o wyjątkowo żyznej i czarnej glebie. Zamieszkiwany przez Indian przez wiele lat. Pod koniec lat 90tych zainteresował dwóch naukowców. Dzięki ich dociekliwości został odkryty Biochar, gdzie polskim odpowiednikiem jest bio-węgiel. Trzeba przyznać, że to określenie nie oddaje właściwości tej fantastycznej substancji.

W jaki sposób Biochar powstaję?

Dzięki beztlenowemu rozpadowi substancji organicznej, w odpowiednich warunkach, tj. temperatura, ciśnienie, zyskujemy nic innego jak odpad, którym właśnie jest biochar. Oprócz oleju pirolitycznego, który zajmuję 60-90 %, zyskujemy gazy oraz odpad stały, zajmujący 10-40 %, czyli nasz biochar.

Austryjacka fabryka o nazwie Sonnenerde, jest pionierska w tej dziedzinie na skalę Europy, jak i Świata. Fabryka ta, zajmuje się produkcją różnego rodzaju gleb.

Co się dzieje, krok po kroku:

 1. Dostarczone odpady z oczyszczalni ścieków, odpadki zielone zostają oczyszczone z metali, pyłów, czy kamieni.
 2. Oczyszczony produkt zostaję poddany procesowi pirolizy
 3. Kolejno zostaję zmielony, wysuszony do 20-30 % zawartości wody.

W instalacji tej zostaje wykorzystane 150 kW mocy cieplnej, co zapewnia ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla zakładu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że cała fabryka wykorzystuję energię racjonalnie, m.in.:

 • Ciepło z chłodzenia maszyn, jest używane do suszenia materiału wsadowego
 • Dach hali produkcyjnej jest pokryty instalacją fotowoltaiczną
 • Dzięki utrzymaniu podciśnienia w całej instalacji zostaje wyeliminowana emisja gazów do atmosfery

A teraz skupmy się na bohaterze naszego artykułu, biochar jest:

 • Lekki
 • Słabo brudzący
 • Bezwonny
 • Czarny
 • Drobnoziarnisty

Koszt biocharu, to bagatela 5 000 euro, jednak nielegalna jest jego sprzedaż w całej Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje?

Biochar ma wyjątkowe właściwości sorpcyjne, potrafi przez bardzo długi okres czasu zatrzymać wilgoć. Po zmieszaniu ze zwykłą glebą, przechodzą do jego struktury wszystkie organizmy i cenne minerały. Jednak najbardziej cenną cechą jest trwałość właściwości, jaką nadaje glebie.

Z tego właśnie powodu UE wstrzymuję się z uznaniem biocharu jako certyfikowanego produktu, ponieważ raz użyty biochar, gwarantuję niezmienne, perfekcyjne właściwości gleby na wiele lat.  Co spowodowałoby, że coroczne nawożenie gleby chemicznymi środkami jest niepotrzebne.

Dodatkowe właściwości:

 • Czysty biochar można dodawać do karmy dla zwierząt, co powoduję, że produkują mniej metanu
 • Może zostać wykorzystany w specjalistycznej odzieży roboczej
 • Spełnia rolę filtra w oczyszczalni ścieków
 • Jest doskonałym materiałem izolacyjnym i regulatorem wilgotności dla budynków
 • Pochłania zapachy i toksyny
 • Może chronić nas przed „elektrosmogiem”, jako absorber promieniowania elektromagnetycznego

 

Patrząc jego właściwością można stwierdzić, że jest to materiał z wielkim potencjałem.

Zobacz także: