Biogazownie szansą rozwoju dla Polski

Biogazownie to instalacje wytwarzające energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Do produkcji biogazu wykorzystuje się m.in. odchody zwierzęce, organiczne odpady, odpady poubojowe lub biologiczny osad ze ścieków. Budowane w Polsce biogazownie posiadają moc elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW.

Budowa biogazowni jest najbardziej korzystna dla gmin. Wpływy do gminnej kasy z tytułu podatku od nieruchomości dla obiektu o mocy 1 MW przekraczają 100 tys. zł rocznie.  Powstanie biogazowni przyczynia się do rozpoczęcia długotrwałej i stabilnej współpracy z rolnikami. Około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Niezbędne substraty dla biogazowni powinny pochodzić  z obszaru jej powstania, wtedy koszty transportu są najmniejsze. Dostawcy substratów to najczęściej rolnicy z gminy w której znajduje się instalacja co wpływa na rozwój gospodarczy rejonu.

Największy potencjał dla rozwoju biogazowni mają gminy o dużej powierzchni terenów rolniczych oraz z rozwiniętym przemysłem spożywczym. Należą do nich między innymi województwa: pomorskie, wielkopolskie czy podkarpackie.

cadWedług prezesa CEERES Sp. z o.o. najbardziej perspektywiczną dla Polski odmianą biogazowni są scentralizowane zakłady beztlenowej fermentacji (CAD – central anaerobic digestion). Biogazownie CAD wytwarzają energię nie z roślin uprawnych, lecz z materiałów odpadowych o wysokiej zawartości metanu, co pozytywnie wpływa na ich rentowność. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w instalacjach tego typu  wyeliminowano problem uciążliwego zapachu powietrza na terenie biogazowni poprzez zastosowanie specjalnych filtrów.

Typowa biogazownia CAD może przetworzyć od 20-80 tys. ton obornika rocznie, uwalniając rolników od konieczności spełniania wymogów związanych z  jego przechowywaniem. Opłaty za wytwarzane odpady dzięki biogazowniom CAD mogą się znacznie zmniejszyć.

Biogazownie CAD są popierane przez Greenpeace, Sierra Club, Friends of the Earth i inne organizacje ekologiczne.

Projekt ustawy o OZE z 8 kwietnia nie przewiduje skutecznych środków wsparcia biogazowni o mocy powyżej 1MW lub biogazowni wykorzystujących szeroki zakres substratów.  Zdaniem prezesa CEERES Sp. z o.o. Polska powinna uwzględnić sektor gospodarki odpadami organicznymi w ustawie o OZE lub będzie musiała się przygotować na wyższe koszty opłat za utylizację odpadów oraz pozostać przy mniej przyjaznej dla środowiska gospodarce  ściekowej.

Źródło: ioze.pl, gramwzielone.pl

Zobacz także: