Bocian przyniesie pieniądze przedsiębiorcom inwestującym w OZE

bocian gs energia

W połowie lutego 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór do programu BOCIAN – „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Celem programu jest ograniczanie, unikanie emisji dwutlenku węgla dzięki zwiększeniu produkcji energii z instalacji odnawialnych źródeł energii.  W pierwszej części Bocian skupi się na wzroście udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentem programu Bocian mogą być przedsiębiorcy, którzy realizują przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii  na terenie kraju. W ramach programu możliwe jest uzyskanie pożyczki stanowiące o 85% kosztów kwalifikowanych. NFOŚiGW zastrzegł możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowania – wartość alokacji dla naboru wynosi do 150 mln zł.

W ramach Bociana można ubiegać się o pożyczkę na przedsięwzięcia takie jak:

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji OZE o określonych mocach

  • elektrownie wiatrowe,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
  • małe elektrownie wodne,
  • źródła ciepła opalane biomasą,
  • wielkoformatowe kolektory słoneczne z akumulatorami ciepła,
  • biogazownie rolnicze wytwarzające prąd lub ciepło,
  • instalacje wytwarzania biogazu rolniczego wprowadzające go o sieci dystrybucyjnej i bezpośredniej,
  • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę.
  • Realizacja instalacji hybrydowych o określonych mocach,

Zastosowanie systemów magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż dziesięciokrotność mocy zainstalowanej źródła OZE (magazyny ciepła i energii elektrycznej).

Wnioski w programie Bocian można składać jeszcze do 20 maja 2016 r. do 15:30.

Zobacz także: