Boom w rynku kotłów na biomasę?

Instytut Energetyki Odnawialnej  (IEO) opublikował wyniki badań dotyczące mikroinstalacji OZE: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę  w 2013 roku.

Według najnowszych danych sprzedaż kotłów na biomasę w 2013 r. była dwukrotnie większa niż w roku ubiegłym. Łącznie sprzedano 16 tys. sztuk co przekłada się na blisko 600 MW sprzedanej mocy urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę i biopaliwa stałe. Warto podkreślić, że producenci urządzeń do spalania biomasy oferują ponad 800 urządzeń o mocach od kilku do kilku tysięcy kW, jednak wśród nich 85% stanowią kotły o mocy do 300 kW mieszczące się w wymaganiach programu Prosument.

rys1

Największy udział sprzedaży odnotowano dla kotłów przystosowanych do spalania biomasy w różnej postaci oraz automatyczne kotły na pellet na potrzeby ogrzewania domów jednorodzinnych i niewielkich obiektów użytkowych.

W Polsce największe zainteresowanie kupnem kotłów na biomasę występuje w województwie podlaskim, mazowieckim i małopolskim.

rys2

Średnie ceny netto kotłów rozpoczynają się od ok. 5 000 tys. złotych dla urządzeń na drewno kawałkowe , a kończą się na 11 000 tys. złotych dla urządzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju.

Jak podaje IEO koszt jednostkowy urządzeń wraz ze wzrostem mocy spada. W najpopularniejszym segmencie kotłów, czyli do 50 kW, jednostkowe ceny netto kształtują się na poziomie ok. 300 zł/kW dla urządzeń na drewno kawałkowe, ok. 500 zł/kW dla urządzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju.

Na podstawie danych ankietowych przygotowanych przez IEO oraz prognoz rynkowych można spodziewać się dalszego wzrostu sprzedaży kotłów na biomasę.

Pełne wyniki badać IEO zostaną przedstawione na siódmym już Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca br. w Raciborzu.

 

 

Źródło: ieo.pl

Zobacz także: