Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące zapotrzebowania na energię wyrażone za pomocą następujących wskaźników:

  • EP, tj wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną; określa całkowitą efektywność energetyczną budynku, uwzględnienia efekt ekologiczny, jest ilustrowany na wykresie.
  • wskaźnik EK – energii końcowej – na jego podstawie szacuje się koszty eksploatacji obiektu. Jest to  ilość energii potrzebnej do celów ogrzewania,  wentylacji, przygotowania c.w.u., chłodzenia w ciągu roku. Im mniejsza jest wartość współczynnika EK tym niższe są koszty utrzymania budynku.
  • wskaźnik EU tj. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, zdefiniowanej jako energia przenoszona z budynku  lub jego części przez przenikanie oraz wentylację. Charakteryzuje jakość konstrukcji budynku.
  • wskaźnik % udziału OŹE – obliczany na podstawie stosunku energii wyprodukowanej za pomocą odnawialnych źródeł energii do energii końcowej,
  • jednostkowa emisja dwutlenku węgla do atmosfery jako skutek produkcji energii.

Zobacz także: