Dlaczego warto przeprowadzić badania termowizyjne z GS ENERGIA?

Badania termowizyjne pozwalają na wykrywanie/lokalizację:

-mostków cieplnych, błędów w ociepleniu, wad w technologii przegród budynków, filtracji powietrza, a także zawilgoceń,

-rur z ciepłą wodą, nieszczelności, wycieków,

-niewłaściwego stanu przewodów, które doprowadzają gazy,

-przebiegu sieci ciepłowniczej,

-zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników i linii wysokiego napięcia oraz złączy elektrycznych,

-wadliwego działania systemów klimatyzacji,

-nieprawidłowego stanu izolacji cieplnej kotłów i rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów oraz kadzi,

-nieprawidłowo pracujących urządzeń (przegrzanie),

-samozapłonów hałd węglowych,

-uszkodzeń wymurówki pieców, kominów itd.

Wyniki naszych analiz opracowujemy i dostarczamy w formie raportów. Taki dokument informuje m.in. o przyczynach problemów oraz możliwościach szybkiego ich eliminowania.

Zobacz także: