Energooszczędne budownictwo – powstają pierwsze osiedla

Dzięki programom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska coraz częściej podejmowane są projekty związane z energooszczędnym budownictwem.

W Krakowie w ramach dopłat NFOŚiGW do kredytów na domy energooszczędne powstanie jedno z pierwszych w Polsce energooszczędnych osiedli. Inwestorem jest firma Wawel Service, która planuje wybudowanie obiektu „Borkowska B1 i B2”. Przyszli mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowań NFOŚiGW dzięki planowanemu zużyciu energii nie przekraczającemu 40 kWh na mkw. Inwestorzy przekonują, że energooszczędne budownictwo nie oznacza droższego i dostępnego wyłącznie dla najzamożniejszych jednostek.

Kraków jest jednym z kilku miast, w którym firmy uzyskały dofinansowanie na kredyt na budowę domów bądź zakup mieszkań energooszczędnych. Pozostałe miasta to m. in. Tarnowskie Góry, Łaziska Górne, Wrocław, Koszalin, Bytom, Poznań.

NFOŚiGW podaje następujące wartości dofinansowań do kredytu na zakup domu energooszczędnego – jednorodzinnego:

  • standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
  • standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

zakup lokali w budynku wielorodzinnym :

  • standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
  • standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Bank Ochrony Środowiska również wspiera energooszczędne budownictwo. Razem z Griffin Real Estate oraz Immobel planują wybudować pierwsze samowystarczalnie energetycznie osiedle Eko Natolin w Warszawie.8389 Projekt zakłada 150 domów na powierzchni blisko 36 ha. Nowe osiedle ma zostać wyposażone w panele słoneczne umieszczone na dachach budynków, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz system wentylacji z odzyskiem ciepła. Wszystkie wymienione powyżej instalacje mają ze sobą współdziałać w sposób jak najbardziej efektywny energetycznie.

Zaletą energooszczędnego osiedla mają być duże oszczędności. Projekt osiedla uwzględnia również budowę osiedlowej farmy produkującej prąd, z której nadwyżki energii będzie można sprzedawać.

Jak podaje Rzeczpospolita w najbliższym czasie możemy się spodziewać dużych dofinasowań rzędu miliardów euro (nawet do 1,5 mld euro) na budownictwo energooszczędne zwiększające ich efektywność energetyczną. Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz termomodernizacja to główne cele na które będą przeznaczane środki z regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020.

Z informacji podawanych ostatnio przez media można zauważyć duże zainteresowanie poprawą efektywności energetycznej oraz budownictwem energooszczędnym. Najważniejsze jest jednak budowanie świadomości, że energooszczędne nie musi oznaczać drogiego i nieosiągalnego komfortu życia.

 

 

Źródło: nfosigw.gov.pl, reo.pl, gramwzielone.pl

Zobacz także: