Już obowiązuje nowa ustawa o OZE

Z dniem 4 maja 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii uchwalona przez Sejm 20 lutego 2015 roku. W Dzienniku Ustaw pojawiła się już 3 kwietnia, jednak dopiero od wczoraj zaczęła w pełni obowiązywać.

Najważniejszym założeniem nowej ustawy jest wdrożenie systemu aukcyjnego na miejsce systemu świadectw pochodzenia energii. Zgodnie z nowymi przepisami o ilości energii odnawialnej będzie decydować rząd. Następnie wytwórcy energii będą brać udział w aukcji, którą wygra oferent przedstawiający najkorzystniejsze warunki.  Celem systemu aukcyjnego jest zagwarantowanie stabilnych warunków dla rozwoju OZE. W myśl nowej ustawy projektom wyłonionym podczas aukcji będzie zapewnione 15-letnie stabilne wsparcie.

Nowa ustawa o OZE jest jednocześnie odpowiedzią na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Według unijnych przepisów udział OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej przez państwa członkowskie powinien wynosić 27 % w 2030 roku. Z tego powodu konieczny jest rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, co oczywiście wymaga wsparcia. Nowa ustawa o OZE wraz z przyjętą „kontrowersyjną” poprawką reguluje formę prowadzenia dotacji dla prosumentów. Mikroinstalacje OZE będą objęte stałymi 15-sto letnimi taryfami gwarantowanymi  za sprzedaż do sieci wyprodukowanej energii. Jak podają portale branżowe największe kontrowersje budzą gwarantowane stawki wsparcia dla mikroinstalacji OZE, które zapewne zostaną uwzględnione w nowelizacji ustawy.

Nowe przepisy zakładają powstanie instytucji odpowiedzialnej za system aukcyjny, czyli Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO) z siedzibą w Bytomiu. Głównym zadaniem OREO będzie wyrównywanie różnicy pomiędzy aktualnymi cenami energii na giełdzie, a cenami płaconymi przez zakłady energetyczne wytwórcom energii działającym na podstawie wygranych aukcji.

Nowy system aukcyjny zacznie obowiązywać od pierwszego kwartału 2016 roku. Instalacje uruchamiane do końca 2015 roku nadal będą podlegać zielonym certyfikatom w okresie 15 lat od chwili rozpoczęcia produkcji energii.

Według Ministerstwa Gospodarki nowa ustawa o OZE umożliwi wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska ze względu na wykorzystanie odnawialnej energii.

Tekst nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku dostępny jest w linku.

 

 

Źródło: mg.gov.pl, wnp.pl

Zobacz także: