Kategoria: Fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne na dachach lubuskich szkół

Na dachu zespołu szkół w Brodach trwają prace instalacyjne paneli fotowoltaicznych. W zespole szkół w Chlebowie podobna instalacja już została zamontowana. Urządzenia fotowoltaiczne będą produkować energię elektryczną ze Słońca. Działanie to jest jednym z...

Większa wydajność paneli fotowoltaicznych

Niemiecki instytut badawczy Institute for Solar Energy Research Hamelin (ISFH) zwiększył wydajność ogniw fotowoltaicznych za pomocą metalizowanej pasty. Obecna wydajność konwersji komórek fotowoltaicznych jest na poziomie 17,5 – 19,5 %, a dzięki nowemu odkryciu...

Solar Islands – wyspowe elektrownie słoneczne

Na jeziorze Neuchâtel w Szwajcarii planowane jest uruchomienie trzech sztucznych wysp unoszących się na wodzie, które zostały zaprojektowane do produkcji energii elektrycznej. Według planu na każdej z nich ma znajdować się po 100 ogniw...

Prosument – pomoc dla mikroinstalacji OZE

Program Prosument realizowany przez NFOŚIGW, ma na celu wspieranie rozproszonych źródeł energii, co z kolei istotnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jest on skierowany do indywidualnych osób, małych przedsiębiorców, wspólnot oraz spółdzielni...

Polka przeprowadza rewolucję w fotowoltaice

28 marca br. w Brukseli, Olga Malinkiewicz – doktorantka Instytutu Nauk Molekularnych (ICMol) na Uniwersytecie w Walencji, otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym Photonics21, za opracowanie wykorzystania perowskitów w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Wyżej wspomniany...