Kategoria: Kogeneracja

II Konferencja Kogeneracja – perspektywy rozwoju i inwestycji

II Konferencja  Kogeneracja – perspektywy rozwoju i inwestycji 30 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się już druga edycja Konferencji „Kogeneracja – perspektywy rozwoju inwestycji”. Na spotkaniu będą poruszane następujące kwestie: nowelizacji Prawa Energetycznego...

Co hamuje rozwój kogeneracji?

21 maja br. Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) umieściła na swojej stronie nową publikację dotyczącą systemów ciepłowniczych i elektrycznych w tworzeniu czystej przyszłości energetycznej. Głównym celem jest  ograniczenie roli węgla kamiennego w energetyce....

Nowe stawki opłat zastępczych dla kogeneracji w 2014 roku

13 maja br. Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat kształtujących wartości certyfikatów dla kogeneracji na rok 2014. Ogłoszone ceny dotyczą certyfikatów kogeneracyjnych: żółtych, czerwonych i fioletowych. Jak czytamy na stronie URE wysokość opłaty...

Przyszłość kogeneracji należy do OZE

Według Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency, IEA) energia pozyskiwana z wiatru, słońca i biomasy przewyższy produkcję energii z gazu oraz energetyki jądrowej do 2016 roku. Szacuje się wzrost produkcji z OZE o 40%...

Większa efektywność energetyczna obowiązkowa

W listopadzie 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa 2012/27/UE,  w sprawie efektywności energetycznej, która zobowiązuje państwa członkowskie do wykonania krajowych, długoterminowych planów inwestycji w renowację budynków użyteczności publicznej oraz prywatnej. Dyrektywa...

Wsparcie dla kogeneracji

Dnia 15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona „ustawa kogeneracyjna” z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji węglowej...