Kategoria: Ogólne

Zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności

Przypomnijmy, że ministerstwo energetyki jest w trakcie opracowywania programu: Rozwój Elektromobilności. Zgodnie z założeniami programu w 2025 r. po polskich drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych, oraz 54 tys. pojazdów napędzanych gazem ziemnym...

Dotacje na termomodernizacje obiektów publicznych na Mazowszu.

Dziesiątki mln. zł. z unijnych środków zostaną przeznaczone na termomodernizację obiektów publicznych w województwie mazowieckim. Przewidywany jest montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. Dofinansowanie jest skutkiem konkursu realizowanego w ramach „Efektywność energetyczna...

Dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii w woj. łódzkim

W woj. łódzkim uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Konkurs rozpocznie się w grudniu. Dzięki powyższemu programowi będzie można uzyskać środki na budowę, przebudowę oraz modernizację infrastruktury służącej do produkcji bądź produkcji i dystrybucji energii elektrycznej/...

Świadectwo charakterystyki energetycznej – funkcje i korzyści

Świadectwo charakterystyki energetycznej (świadectwo, certyfikat energetyczny) – to dokument, który określa energochłonność budynku/lokalu za pomocą wskaźnika EP (oszacowana ilość energii pierwotnej potrzebnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z użytkowania budynku). Funkcje certyfikatu energetycznego: Pozwala na określenie użytkowej...