Kategoria: Ogólne

„My doradzamy – Ty oszczędzasz!”

Ministerstwo Energii rozpoczęło kampanię informacyjną „My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Jest ona poświęcona doradztwu energetycznemu i ma na celu przybliżenie zarówno sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu jak i przedsiębiorcom tematyki dotyczącej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  Dzięki tej kampanii, będzie...

W Warszawie rusza nabór wniosków na dotacje na OZE

Już dziś rusza  nabór wniosków na dotacje dla projektów OZE skierowany do mieszkańców Warszawy. Inwestycje zostaną zrealizowane w roku 2018. Środki przyznaje Urząd m.st. Warszawy osobom fizycznym, ale także wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym czy przedsiębiorcom i jednostkom...

Środki na innowacje na Mazowszu

Już tej jesieni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zamierza uruchomić konkursy skierowane do firm z Mazowsza, które będą wspierać innowacje, badania i rozwój. Budżet programu wynosi ok. 45 mln złotych. Projekty, które zostają zgłaszane powinny się...

Dotacje na innowacje w energetyce

NCBiR ogłosiło konkurs. Na przedsiębiorców wdrażających innowacje w elektroenergetyce czeka 120 mln zł. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy tworzą technologie oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i efektywność energetyczną. Zasadniczy nacisk położono...

Dofinansowania na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już pierwszy nabór wniosków w zakresie programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 4) „EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Na inwestycje zarezerwowano...