Kategoria: OZE

Top 7 rozwiązań solarnych

Energia Słońca jest czysta, niezawodna oraz stanowi alternatywę dla paliw kopalnych. Ponadto najnowocześniejsze instalacje wytwarzające energię ze Słońca zachwycają swoim wyglądem, technologią oraz zastosowaniem. Poniżej przedstawiamy 7 najciekawszych i najnowszych instalacji słonecznych: Panele słoneczne...

Cele polityki klimatycznej do 2030 r.

23 października br. przywódcy państw europejskich zatwierdzili nowe cele polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku. Najważniejsze z nich to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do 1990 roku, 27% udział odnawialnych źródeł energii...

Energia słoneczna głównym źródłem energii w 2050 roku

Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) podała do wiadomości, że energia ze Słońca może być głównym źródłem elektryczności do 2050 r. Informacje te opracowano na podstawie dwóch raportów Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy oraz Technology...

Trwa tydzień klimatyczny w Nowym Jorku

Od 22 do 28 września br. w Nowym Jorku trwa tydzień klimatyczny, który jest okazją do licznych spotkań przedstawicieli państw, organizacji pozarządowych, inwestorów oraz wielu innych osobistości zaangażowanych w ochronę klimatu. Na wydarzeniu Polskę...

Program „Prosument” – podpisano pierwsze umowy

16 września br. podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwsze umowy z wojewódzkimi funduszami z Krakowa, Szczecina, Gdańska oraz Wrocławia. Oznacza to, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe...

Panele słoneczne na drogach – kontrowersyjna technologia

Scott Brusaw pochodzący ze Stanów Zjednoczonych jest pomysłodawcą instalacji paneli słonecznych na drogach. Pomysł uważany przez wielu za nierealny budzi wiele pytań i komentarzy. W 2009 r. Brusaws otrzymał dofinansowanie z Departamentu Transportu w...