Kategoria: OZE

Boom w rynku kotłów na biomasę?

Instytut Energetyki Odnawialnej  (IEO) opublikował wyniki badań dotyczące mikroinstalacji OZE: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę  w 2013 roku. Według najnowszych danych sprzedaż kotłów na biomasę w 2013 r. była dwukrotnie większa...

Jak Internet wpływa na czystą energię?

Internet jest źródłem ogromu wiedzy i narzędziem w propagowaniu informacji. Jednak mało kto z nas przypuszcza, że może być on również skuteczny w walce z ociepleniem klimatu. Za każdym razem, gdy umieszczamy  bądź śledzimy posty...

Klimatyzator słoneczny

Firma Bayat Energy rozpoczęła sprzedaż nowego urządzenia, które łączy w sobie elementy kolektora słonecznego oraz klimatyzatora. Co więcej innowacyjny sprzęt pozwala na redukcję kosztów energii elektrycznej nawet do 30%. Produkt jest dostępny w czterech...

Biogazownie szansą rozwoju dla Polski

Biogazownie to instalacje wytwarzające energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Do produkcji biogazu wykorzystuje się m.in. odchody zwierzęce, organiczne odpady, odpady poubojowe lub biologiczny osad ze ścieków. Budowane w...

Pompy ciepła to też OZE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł ciepło...

Przyszłość kogeneracji należy do OZE

Według Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency, IEA) energia pozyskiwana z wiatru, słońca i biomasy przewyższy produkcję energii z gazu oraz energetyki jądrowej do 2016 roku. Szacuje się wzrost produkcji z OZE o 40%...