Kategoria: OZE

Wykorzystanie GIS w branży OZE

GIS, czyli Geographic Information System to system informacyjny umożliwiający wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizację danych geograficznych. Jedną z jego funkcji, jest wspomaganie procesu decyzyjnego, na przykład związanego z OZE. W przypadku OZE systemy GIS...

Morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa odgrywa coraz większą rolę na świecie, również w Europie. Pomimo, że przeważająca liczba farm wiatrowych lokalizowana jest na lądzie, znaczenie morskich farm wiatrowych będzie rosnąć. Morskie farmy wiatrowe stają się coraz...

Smart Grid

Stając na przeciw pojawiającym się zagrożeniom w zakresie zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu czy rozdziału energii, oraz w zakresie deficytu pierwotnych jej zasobów pojawia się przekonanie o konieczności wprowadzenia inteligentnych systemów dostawy energii –...