Kategoria: Prawo

Ocena efektywności energetycznej kotłów

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 r. w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowało dodanie ustawą z dnia...

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający informacje o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Określa wielkość energii potrzebnej na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a...

Większa efektywność energetyczna obowiązkowa

W listopadzie 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa 2012/27/UE,  w sprawie efektywności energetycznej, która zobowiązuje państwa członkowskie do wykonania krajowych, długoterminowych planów inwestycji w renowację budynków użyteczności publicznej oraz prywatnej. Dyrektywa...

Projekt ustawy o OZE przyjęty

8 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przedłożony przez Ministra Gospodarki. Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ustawa przewiduje...