Kategoria: Społeczności

Ekospalarnia Kraków – bez opóźnień

Ekospalarnia to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych....

Brzeziny miastem efektywnym energetycznie

Brzeziny – to przykład miasta w centralnej Polsce, które chce być efektywnie energetycznie i realnie podchodzi do tego zadania. Samowystarczalność energetyczna, produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii, własna linia energetyczna, która będzie rozprowadzała prąd oraz...

Najnowszy raport IEA – „More data, less energy”

Współczesna gospodarka cyfrowa wymaga coraz większych nakładów energii elektrycznej wykorzystywanej m.in. w smart phonach, tabletach, laptopach. W 2013 roku blisko 14 mld ludzi było stale połączone z tymi urządzeniami. Przewiduje się, że do 2050...

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Termin „gospodarka niskoemisyjna” oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkich na efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE...

Nagroda ManagEnergy 2014 dla gminy Kisielice

Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards to coroczna ogólnoeuropejska inicjatywa organizowana przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Jednym z głównych celów tej inicjatywy jest promocja i wyodrębnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych, które wyróżniają...