Kategoria: Wiedza

Wykorzystanie GIS w branży OZE

GIS, czyli Geographic Information System to system informacyjny umożliwiający wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizację danych geograficznych. Jedną z jego funkcji, jest wspomaganie procesu decyzyjnego, na przykład związanego z OZE. W przypadku OZE systemy GIS...

Termografia, czyli o obserwacji temperatury

Wszystkie ciała, których temperatura przewyższa zero bezwzględne wypromieniowują energię elektromagnetyczną. Dzięki tej właściwości możliwa jest rejestracja i analiza promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekty. Termografia jest to technika umożliwiająca rejestrację i wizualizację promieniowania podczerwonego. Urządzenia...

Morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa odgrywa coraz większą rolę na świecie, również w Europie. Pomimo, że przeważająca liczba farm wiatrowych lokalizowana jest na lądzie, znaczenie morskich farm wiatrowych będzie rosnąć. Morskie farmy wiatrowe stają się coraz...

Smart Grid

Stając na przeciw pojawiającym się zagrożeniom w zakresie zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu czy rozdziału energii, oraz w zakresie deficytu pierwotnych jej zasobów pojawia się przekonanie o konieczności wprowadzenia inteligentnych systemów dostawy energii –...

Energia z odpadów, czyli paliwo alternatywne

Odpady są źródłem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, jednocześnie stanowiąc surowiec wtórny, który może być wykorzystany w niektórych gałęziach gospodarki. Paliwo powstałe z odpadów ma szereg zastosowań, wśród nich spalanie i współspalanie w cementowniach, elektrowniach i...