Kolektory słoneczne dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Zgodnie z Art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Taki związek jest samodzielnym podmiotem, gdyż posiada osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. Wykonuje on zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dlatego też do związków tych stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorze nad samorządem. Każda z Gmin przekazuje na rzecz związku – do którego przystępuje, swoje prawa i obowiązki związane z wykonaniem zadań przekazanych związkowi.

Więcej na temat Związków i porozumień gminnych można przeczytać na blogu Gmina.

Jednym z przykładów Związków Międzygminnych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. Tworzy go, aż 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Głównym celem zrzeszenia jest podjęcie wspólnych działań oraz ich kontynuacja na rzecz ochrony środowiska w dorzeczu Wisłoki. Współpraca Gmin rozpoczęła się w 1998r. i trwa do dziś, czego przykładem jest  realizacja projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Program obejmuje instalację  kolektorów słonecznych na  117 obiektach użyteczności publicznej oraz na ponad 4,2 tys. domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznej na czterech obiektach sportowych.

W czerwcu 2012 roku podpisano Umowę w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Projekt dofinansowany jest w 75% ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Swiss Contribution).  Planowy termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec pierwszego kwartału 2016 r.

 

Źródło: wisloka.pl

Zobacz także: