Konferencja Smart City, Kraków

SMART CITY

10 czerwca 2014 roku odbędzie się kolejna konferencja z cyklu „Kongres Smart City” w Hotelu Sheraton w Krakowie.

„Kongres Smart City” to cykl konferencji organizowanych przez Klaster IT oraz Green Cars. Smart City to nowoczesne działanie, które ma na celu ułatwienie życia codziennego w ośrodkach miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. Koncepcja inteligentnego miasta jest związana z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego nałożonego przez Komisję Europejską.

Cele Kongresu:

 • szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze „Smart City”,
 • promocja Partnerskiego Miasta, kształtująca jego prospołeczny i ultranowoczesny wizerunek jako miasta wydajnego i zrównoważonego w dziedzinie energii, transportu, informacji i technologii komunikacyjnych oraz dbającego o środowisko naturalne,
 • popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast,
 • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami,
 • zachęcenie do wspólnego udziału w programach unijnych w oparciu o strategię promocji miasta,
 • przygotowanie miast do transformacji przy pomocy pozyskanych środków unijnych.

„Kongres Smart City” jest związany z poniżej przedstawionymi tematami: obszary-tematyczne

 • Smart City – nowoczesne technologie w miastach;
 • Zielona Energetyka – wykorzystanie odnawialnych źródeł w energetyce;
 • Zielony Transport – zrównoważony transport mający na celu dbanie o środowisko naturalne;
 • Infrastruktura Ekologiczna – zarządzanie przestrzenią publiczną zgodnie z ochroną środowiska;
 • Technologie informatyczne – inteligentne systemy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość-od ruchu drogowego przez energię elektryczną po sposób  uprawy, przetwarzania i dystrybucji żywności;
 • Usługi mobilne – inteligentne sieci i aplikacje optymalizujące zarządzanie;
 • Dotacje  unijne i finansowanie projektów – umiejętne korzystanie ze wsparcia z funduszy unijnych.

Rejestracja na konferencję jest bezpłatna i jest możliwa na stronie smartpl.eu. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie Kongres Smart City.

Źródło: smartpl.eu/pl

Zobacz także: