Lima 2014 , czyli szczyt klimatyczny COP20

COP20_logo

Do 12 grudnia br. w  Limie potrwa  20 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu wraz z 10 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto – COP20/CMP10. Głównym celem prowadzonych debat jest znalezienie sposobu na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Przedstawiciele 195 państw będą dyskutować o nowym porozumieniu klimatycznym, które ma zostać podpisane podczas dwudziestej pierwszej konferencji COP21 w Paryżu.

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych podczas spotkania jest rola edukacji w obszarze klimatu. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska Polska wystąpiła z inicjatywą wspólnej deklaracji  194 państw Konwencji do poprawy wysiłków na rzecz edukacji ekologicznej.

Do najważniejszych wyzwań podczas szczytu w Limie oraz kolejnych m. in.  w Paryżu należą:

  • Ograniczenie wzrostu temperatury do 2 stopni Celsjusza, wzrost efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
  • Współpraca państw związana z finansowaniem działań związanych ze zmianami klimatycznymi
  • Przyjęcie przez państwa zobowiązań redukujących emisję gazów cieplarnianych

Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich miesięcy miało miejsce wiele wydarzeń związanych z poprawą stanu klimatu na świecie m. in. tydzień klimatyczny w Nowym Jorku oraz wprowadzenie nowej polityki klimatycznej do 2030 roku przez kraje Unii Europejskiej.

Dostęp do relacji video ze spotkania możliwy jest pod adresem.

 

Źródło: unfccc.int, koalicjaklimatyczna.org

Zobacz także: