MG umożliwia zgłaszanie poprawek w sektorze energetyki dla Project Pipeline

11 sierpnia 2014r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konsultacje dokumentu Project Pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie MG wszelkie wątpliwości można składać do 22 sierpnia 2014 roku.

Project Pipeline powstał, aby ułatwić opracowywanie listy projektów w infrastrukturze energetycznej, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020. Głównym zadaniem projektu jest usprawnienie procesu wdrażania i wydatkowania środków w kolejnych perspektywach finansowych. Dokument posiada również swoje uwarunkowanie prawne, powstał na podstawie warunku ex-ante 7.4, określonego w załączniku do Umowy Partnerstwa oraz w załączniku XI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Poniżej wymienione projekty objęte są inicjatywą Pipeline:

4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii w zakresie inwestycji w obszarze infrastruktury elektroenergetycznej, dystrybucyjnej i przesyłowej (Fundusz Spójności).

4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności).

7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Jeśli mają Państwo uwagi do wyżej wskazanych dokumentów wszelkie wątpliwości można kierować na adres mailowy izabella.stanczak@mg.gov.pl do dnia 22 sierpnia, korzystając z formularza uwag dostępnego na stronie MG.

 

 

Źródło: mg.gov.pl

Zobacz także: