Nagroda ManagEnergy 2014 dla gminy Kisielice

Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards to coroczna ogólnoeuropejska inicjatywa organizowana przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Jednym z głównych celów tej inicjatywy jest promocja i wyodrębnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych, które wyróżniają się na tle Unii Europejskiej w zakresie:

 • działań mających na celu zróżnicowanie źródeł dostaw energii w oparciu o odnawialne zasoby,
 • poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania energią,
 • gospodarki niskoemisyjnej.

Nagrody przyznawano w 6ściu kategoriach, tj.:

 • Communicating
 • Consuming
 • Learning
 • Living
 • Travelling
 • ManagEnergy

5go czerwca Komisja Europejska opublikowała listę 5ciu nominowanych dla każdej z kategorii. Zatem z 342 projektów z całej Europy wyłoniono 30 najlepszych.

24go czerwca ogłoszono zwycięzcę kategorii ManagEnergy 2014, do której nominowano projekty z: Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Polski.

Nagroda w kategorii ManagEnergy dotyczyła przede wszystkim agencji energetycznych i władzach publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym, które przyczyniają się do zapobiegania ubóstwu energetycznemu, realizują przedsięwzięcia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i wprowadzają innowacyjne instrumenty finansowania działań na rzecz zrównoważonej energii

Nagrodę tą przyznano polskiej gminie Kisielice, która zwyciężyła projektem pn. „Gmina Kisielice – Samowystarczalna Energetycznie Gmina” w ramach, którego zostały opisane dotychczasowe działania z osiągnięcia gminy z zakresu:

 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
 • dążeń do uniezależnienia się energetycznego gminy,
 • lokalnego rozwoju gospodarczego w oparciu o inwestycje w OZE.

W uzasadnieniu nagrody podano osiągniecie niezależności energetycznej poprzez inwestowanie zysków z elektrowni wiatrowych znajdujących się na gruntach rolnych w zrównoważone wytwarzanie energii i w gminne systemy ciepłownicze oraz lokalne wytwarzanie energii solarnej.

Sukces Kisielic jest tym większy, iż był to jedyny projekt z Polski zakwalifikowany do konkursu.

Źródło: ieo.pl, eusew.eu

Zobacz także: