Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich

Pozyskiwanie energii ze Słońca, wody, wiatru bądź biomasy staje się coraz bardziej dostępne i realne w zastosowaniu. Świadczą o tym liczne programy wspomagające rozwój OZE na terenach wiejskich, które postaramy się Panśtwu przybliżyć w poniższym artykule.

Kilka dni temu Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował infromacje o realizacji projektu OZERISE, którego celem jest monitoring zużycia energii w gospodarstwach rolnychi możliwości bilansowania popytu i podaży energii z lokalnych mikroinstalacji OZE.

W ramach projektu OZERISE, którego pełna nazwa brzmi Integracja odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach
wybrano 10 gospodarstw rolnych. Na terenie wyróżnionych gospodarstw  m. in. z województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego planowany jest montaż:

 • liczników energii elektrycznej i ciepła
 • urządzeń kontrolujących wietrzność i nasłonecznienie

Celem wykonanych pomiarów jest określenie związku pomiędzy naturalnymi warunkami na badanych obszarach, a możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.  Wyniki projektu OZERISE mają również pomóc w zarządzaniu energią w gospodarstwach prosumenckich.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem OZERISE umieszczonym na stronie IEO  .

freePlatforma FREE – Future of Rural Energy in Europe  to miejsce gdzie można zapoznać się z programami wspierającymi rozwój OZE na terenach wiejskich. Inicjatywa ma na celu wzrost świadomości wśród społeczeństwa o możliwości wykorzytsania OZE.

Dla Polski dostępne są następujące programy:

 • ELENA – European Local Energy Assistance Fundusz Spójności
 • Bank Rozwoju Rady Europy
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)
 • Program Finansowania Energii Zrównoważonej (SEFF)
 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Horyzont 2020
 • Inteligentna Energia – Program dla Europy III
 • Interreg (2014-2020) C
 • „Łącząc Europę” – connecting Europe (CEF)
 • Program Life+

Opisy oraz strony internetowe powyższych programów dostępny jest pod adresem.

Zastosowanie m. in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, mikro kogeneracji pozwola na  wzrost efektywności energetycznej na terenach wiejskich oraz przyczynia się do tworzenia niskoemsyjnej gospodarki.

GS ENERGIA  poleca film promujący Future of Rural Energy i Europe .

 

 

 

Źródło: ieo.pl, forumfree.pl

Zobacz także: