Ogniwa paliwowe cz.1

Czym są ogniwa paliwowe?

Ogniwa paliwowe są urządzeniami pozwalającymi na uzyskanie energii elektrycznej i energii cieplnej z przeprowadzanych w nich reakcjach chemicznych. Paliwem dla ogniw jest najczęściej wodór – reakcja wodoru z tlenem.

Urządzenie zbudowane jest z dwóch elektrod, dodatniej i ujemnej oddzielonych elektrolitem umożliwiającym przepływ kationów. W sposób ciągły doprowadza się wodór na anodę i utleniacz – tlen – na katodę. Podczas pracy ogniwa, na anodzie następuje rozbicie wodoru na proton i elektron, a następnie połączenie substratów na katodzie. Procesowi towarzyszy przepływ elektronów w kierunku anoda – katoda. W wyniku przeprowadzonej reakcji elektrochemicznej następuje połączenie wodoru i tlenu w wodę i wydzielenie prądu elektrycznego i ciepła.

 ogniwo_paliwowe_gs_enegia

Zalety ogniw paliwowych

  • Energia produkowana przez ogniwa paliwowe jest odporna na zakłócenia, przez co źródło jest niezawodne i nadaje się do zasilania urządzeń wymagających stałej pracy, np. aparatury medycznej.
  • Ogniwa paliwowe najczęściej mniejsze i lżejsze od innych źródeł energii o porównywalnej mocy.
  • Energia generowana jest  bezpośrednio w wyniku reakcji chemicznej, paliwo nie jest spalane w konwencjonalny sposób.
  • Sprawność produkcji energii elektrycznej sięga nawet 50%; a w procesie kogeneracji możliwe jest osiągnięcie sprawności rzędu 85%.
  • Możliwe jest zasilanie urządzeń każdym paliwem charakteryzującym się dużą zawartością wodoru. Ponadto możliwe jest uzyskiwanie wodoru z paliwa wewnątrz ogniwa lub poza nim, np. wykorzystując alternatywne źródła energii.
  • Dzięki zastosowaniu ogniw paliwowych możliwe jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod produkcji energii.
  • Pojedyncze ogniwa można łączyć w systemy pozwalające na osiągnięcie wymaganej mocy.

Zobacz także: