Ogrzewanie wody pompami ciepła

GS_ENERGIA_blog_PC_CWU

Nieograniczony dostęp do ciepłej wody to obecnie standard, bez którego ciężko byłoby nam prowadzić codzienne życie. Zużycie wody wiąże się ze zużyciem energii. Na jej podgrzewanie w gospodarstwach domowych przypada kilka procent ogólnego zapotrzebowania w kraju. Ze względu na malejące ilości dostępnych dóbr i rosnące koszty rozsądne postępowanie z zasobami prowadzące do ich efektywnego wykorzystania.

Nowoczesne systemy grzewcze powinny ogrzewać powietrze i wodę użytkową jednocześnie gwarantując nieduże nakłady. Pompy ciepła to co raz popularniejsze, efektywne rozwiązanie.  Istnieje wiele różnorodnych, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, energetycznym i efektu ekologicznego zastosowań tych urządzeń w systemach podgrzewania wody.

Przy zastosowaniu pomp w konfiguracji z ogrzewanymi podgrzewaczami zasobników należy zastosować specjalnie zaprojektowane do tego typu instalacji podgrzewacze. Ze względu na charakterystykę pracy pomp (niższe temperatury zasilania i wyższe natężenia przepływu w porównaniu do kotłów) są one wyposażone w optymalizowane wymienniki ciepła i przyłącza

W zakresie wyższych mocy (domy wielorodzinne i zakłady rzemieślnicze) między pompą ciepła i podgrzewaczem zasobnikowym montuje się odpowiedni system ładowania. W takim przypadku przekazywanie ciepła odbywa przez zewnętrzny płytowy wymiennik . Wymiar wymiennika nie jest ograniczony pojemnością podgrzewacza, dlatego możliwe jest przekazywanie dużych mocy cieplnych.

Poza tymi przykładami istnieje również wiele innych kombinacji instalacyjnych dostosowanych do specyficznych wymagań, takich jak dzienne i szczytowe zapotrzebowanie, system rozdziału, czy przestrzeń montażowa.

Wiele systemów może współpracować z innymi odnawialnymi źródłami energii. Przykładem jest zastosowanie połączenia z instalacją solarną polegające na użyciu podgrzewacza zasobnikowego ze zintegrowanym drugim wymiennikiem ciepła.

Zobacz także: