OZE i efektywność energetyczna ważne dla Polaków

Wzrost produkcji z odnawialnych źródeł energii doprowadzi do zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych spoza Unii Europejskiej – tak uważa większość badanych (w tym, aż 90% Polaków) przez IPSOS na zlecenie Greenpeace w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Zdaniem 88% respondentów zmniejszenie strat energii może przyczynić się do wzrostu niezależności energetycznej. Również 88% Polaków uważa import surowców energetycznych z Rosji za problem.

Eksperci zwracają uwagę na brak odpowiednich działań  rządu w zakresie rozwijania OZE i efektywności energetycznej, mimo znaczącej aprobaty większości społeczeństwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że 70% Polaków uważa, że polityka energetyczna państwa powinna opierać się na OZE.  Zdaniem 90% Polaków państwa członkowskie UE powinny wspólnie przyjąć wiążący cel zwiększenia udziału OZE w produkcji energii.

Jak podaje Greenpeace poparcie dla zielonej energetyki jest w Polsce większe niż wynosi średnia biorących udział w badaniu wszystkich krajów tzw. Grupy Wyszehradzkiej – oprócz Polski, IPSOS przeprowadził badania wśród obywateli Czech, Słowacji i Węgier. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej na przełomie maja i czerwca br. na reprezentatywnej grupie 2500 osób.

p2

p6

 

 

Źródłogreenpeace.org

Zobacz także: