Blog firmowy GSEnergia

Efektywność energetyczna w miastach

Największe aglomeracje miejskie są odpowiedzialne za rozwój ekonomiczny i społeczny. Do 2030 roku blisko 60% populacji będzie żyło w miastach co jest równoznaczne z ogromnym wzrostem na zapotrzebowanie energii.  Programy związane z planowaniem energetycznym...

Energia słoneczna głównym źródłem energii w 2050 roku

Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) podała do wiadomości, że energia ze Słońca może być głównym źródłem elektryczności do 2050 r. Informacje te opracowano na podstawie dwóch raportów Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy oraz Technology...

Relacja z greenPOWER 2014

24 września br. zakończył się 5 międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER. Podczas dyskusji zwracano szczególną uwagę na politykę energetyczną Polski i Europy oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Światowi eksperci w branży energetycznej m. in. Frank...

Trwa tydzień klimatyczny w Nowym Jorku

Od 22 do 28 września br. w Nowym Jorku trwa tydzień klimatyczny, który jest okazją do licznych spotkań przedstawicieli państw, organizacji pozarządowych, inwestorów oraz wielu innych osobistości zaangażowanych w ochronę klimatu. Na wydarzeniu Polskę...