Blog firmowy GSEnergia

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Do 30 września 2017 r. duże przedsiębiorstwa są zobowiązane przeprowadzić audyt energetyczny. Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, pod koniec maja bieżącego roku jedynie 4 % z nich potwierdziło wykonanie audytu. Przypominamy, że obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają min. 250 pracowników...

Perowskity szansą na tanią i wydajną fotowoltaikę

Perowskity są szansą na tanią oraz wydajną fotowoltaikę. W ich komercjalizacji przeszkadza jednak szybka degradacja. W obszarze wytrzymałości perowskitów obiecującym osiągnięciem pochwalił się ośrodek, który pracuje nad wdrożeniem tego materiału w fotowoltaice –Ecole Polytechnique...

Obowiązkowy zakup ciepła z OŹE

Ministerstwo Energii przedstawiło regulacje związane z obowiązkowym przyłączaniem do sieci OŹE produkujących energię cieplną oraz koniecznością zakupu tego rodzaju energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą ciepła. Rozporządzenie zawiera m.in. warunki przyłączenia do sieci, np. wymagania techniczne w kwestii przyłączania do...

Nabór wniosków w ramach programu „Sokół”

NFOŚiGW ogłosił, że od 19 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” Celem tego programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które służyć będą ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na...

Dofinansowanie na OŹE w Rudzie Śląskiej

Realizowany w Rudzie Śląskiej projekt uzyskał dofinansowanie z UE i mieszkańcy tego miasta będą mogli pozwolić sobie na inwestycję w domowe instalacje OZE, ponosząc wyłącznie 15 proc. koszów zakupu oraz montażu (i wartość podatku...