Blog firmowy GSEnergia

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Przepisy Prawa budowlanego rozróżniają kilka rodzajów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Określają sytuacje, w których dane sprawdzenia są przeprowadzane, a także przypadki, gdy właściciele lub zarządcy są zwolnieni z dokonywania takich kontroli. Przepisy art....

Co hamuje rozwój kogeneracji?

21 maja br. Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) umieściła na swojej stronie nową publikację dotyczącą systemów ciepłowniczych i elektrycznych w tworzeniu czystej przyszłości energetycznej. Głównym celem jest  ograniczenie roli węgla kamiennego w energetyce....

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 roku w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowała nowelizacja ustawy – Prawo budowlane....

Portal o odpadach – kreatywny recykling

Dom energooszczędny to nie tylko nowoczesne rozwiązania technologiczne w jego budowie, to również codzienne nawyki jego mieszkańców dotyczące m.in. segregacji odpadów. W maju br. ruszyła nowa inicjatywa dotycząca gospodarki odpadami. Powstał pierwszy w Polsce...

GEKON – dofinansowanie projektów ekologicznych

Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych to pierwszy w Polsce program dotyczący działań proekologicznych realizowany wspólnie przez dwie instytucje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 15 maja br....

Ocena efektywności energetycznej kotłów

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 r. w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowało dodanie ustawą z dnia...