Blog firmowy GSEnergia

Anaerobic digestion

Biogazownie szansą rozwoju dla Polski

Biogazownie to instalacje wytwarzające energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Do produkcji biogazu wykorzystuje się m.in. odchody zwierzęce, organiczne odpady, odpady poubojowe lub biologiczny osad ze ścieków. Budowane w...

logo_prosument

Prosument dla samorządów

Od 26go maja samorządy chcące skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii mogą składać wnioski w programie Prosument. Program ten jest jednym z priorytetowych w tym roku, ogłoszony przez NFOŚiGW...

heat-pump

Pompy ciepła to też OZE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł ciepło...

World-Record-Dual-Printed-PERC-Solar-Cell

Większa wydajność paneli fotowoltaicznych

Niemiecki instytut badawczy Institute for Solar Energy Research Hamelin (ISFH) zwiększył wydajność ogniw fotowoltaicznych za pomocą metalizowanej pasty. Obecna wydajność konwersji komórek fotowoltaicznych jest na poziomie 17,5 – 19,5 %, a dzięki nowemu odkryciu...

ure

Nowe stawki opłat zastępczych dla kogeneracji w 2014 roku

13 maja br. Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat kształtujących wartości certyfikatów dla kogeneracji na rok 2014. Ogłoszone ceny dotyczą certyfikatów kogeneracyjnych: żółtych, czerwonych i fioletowych. Jak czytamy na stronie URE wysokość opłaty...