Blog firmowy GSEnergia

Klimatyzator słoneczny

Firma Bayat Energy rozpoczęła sprzedaż nowego urządzenia, które łączy w sobie elementy kolektora słonecznego oraz klimatyzatora. Co więcej innowacyjny sprzęt pozwala na redukcję kosztów energii elektrycznej nawet do 30%. Produkt jest dostępny w czterech...

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem

Obecnie na rynku fotowoltaicznym wyróżniamy dwa rodzaje systemów fotowoltaicznych:  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) zintegrowane z budynkiem oraz BAPV (ang. Building Attached Photovoltaics) dodane do powierzchni budynku za pomocą osobnego systemu montażowego. Systemy BAPV...

Instalacje fotowoltaiczne na dachach lubuskich szkół

Na dachu zespołu szkół w Brodach trwają prace instalacyjne paneli fotowoltaicznych. W zespole szkół w Chlebowie podobna instalacja już została zamontowana. Urządzenia fotowoltaiczne będą produkować energię elektryczną ze Słońca. Działanie to jest jednym z...

Biogazownie szansą rozwoju dla Polski

Biogazownie to instalacje wytwarzające energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Do produkcji biogazu wykorzystuje się m.in. odchody zwierzęce, organiczne odpady, odpady poubojowe lub biologiczny osad ze ścieków. Budowane w...

Prosument dla samorządów

Od 26go maja samorządy chcące skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii mogą składać wnioski w programie Prosument. Program ten jest jednym z priorytetowych w tym roku, ogłoszony przez NFOŚiGW...

Pompy ciepła to też OZE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł ciepło...