Blog firmowy GSEnergia

Nowe stawki opłat zastępczych dla kogeneracji w 2014 roku

13 maja br. Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat kształtujących wartości certyfikatów dla kogeneracji na rok 2014. Ogłoszone ceny dotyczą certyfikatów kogeneracyjnych: żółtych, czerwonych i fioletowych. Jak czytamy na stronie URE wysokość opłaty...

Przyszłość kogeneracji należy do OZE

Według Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency, IEA) energia pozyskiwana z wiatru, słońca i biomasy przewyższy produkcję energii z gazu oraz energetyki jądrowej do 2016 roku. Szacuje się wzrost produkcji z OZE o 40%...

Konferencja Smart City, Kraków

10 czerwca 2014 roku odbędzie się kolejna konferencja z cyklu „Kongres Smart City” w Hotelu Sheraton w Krakowie. „Kongres Smart City” to cykl konferencji organizowanych przez Klaster IT oraz Green Cars. Smart City to...

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający informacje o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Określa wielkość energii potrzebnej na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a...

Większa efektywność energetyczna obowiązkowa

W listopadzie 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa 2012/27/UE,  w sprawie efektywności energetycznej, która zobowiązuje państwa członkowskie do wykonania krajowych, długoterminowych planów inwestycji w renowację budynków użyteczności publicznej oraz prywatnej. Dyrektywa...