Blog firmowy GSEnergia

prosument_oze

Prosument – pomoc dla mikroinstalacji OZE

Program Prosument realizowany przez NFOŚIGW, ma na celu wspieranie rozproszonych źródeł energii, co z kolei istotnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jest on skierowany do indywidualnych osób, małych przedsiębiorców, wspólnot oraz spółdzielni...

blok_kogeneracyjny

Wsparcie dla kogeneracji

Dnia 15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona „ustawa kogeneracyjna” z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji węglowej...

smartmeter

Inteligentne liczniki prądu wkraczają do polskich domów

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (2009/72/WE, 2009/73/WE) państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia inteligentnych systemów pomiaru końcowego zużycia energii do 2020r. Najwięksi polscy dostawcy energii rozpoczęli już program instalacji pierwszych inteligentnych liczników. Inteligentny system...

greenpower

greenPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

W dniach 13-15.05.2014r. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z nowościami na...

nfosigw_logo

BOCIAN – dofinansowanie rozproszonych OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wspierającego rozproszone, odnawialne źródła energii, pn. BOCIAN. Beneficjenci mogą składać wnioski od 1 kwietnia do 30 września...