Blog firmowy GSEnergia

Solar Islands – wyspowe elektrownie słoneczne

Na jeziorze Neuchâtel w Szwajcarii planowane jest uruchomienie trzech sztucznych wysp unoszących się na wodzie, które zostały zaprojektowane do produkcji energii elektrycznej. Według planu na każdej z nich ma znajdować się po 100 ogniw...

Prosument – pomoc dla mikroinstalacji OZE

Program Prosument realizowany przez NFOŚIGW, ma na celu wspieranie rozproszonych źródeł energii, co z kolei istotnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jest on skierowany do indywidualnych osób, małych przedsiębiorców, wspólnot oraz spółdzielni...

Wsparcie dla kogeneracji

Dnia 15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona „ustawa kogeneracyjna” z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji węglowej...

Inteligentne liczniki prądu wkraczają do polskich domów

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (2009/72/WE, 2009/73/WE) państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia inteligentnych systemów pomiaru końcowego zużycia energii do 2020r. Najwięksi polscy dostawcy energii rozpoczęli już program instalacji pierwszych inteligentnych liczników. Inteligentny system...