Blog firmowy GSEnergia

Inteligentne liczniki prądu wkraczają do polskich domów

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (2009/72/WE, 2009/73/WE) państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia inteligentnych systemów pomiaru końcowego zużycia energii do 2020r. Najwięksi polscy dostawcy energii rozpoczęli już program instalacji pierwszych inteligentnych liczników. Inteligentny system...

greenPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

W dniach 13-15.05.2014r. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z nowościami na...

BOCIAN – dofinansowanie rozproszonych OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wspierającego rozproszone, odnawialne źródła energii, pn. BOCIAN. Beneficjenci mogą składać wnioski od 1 kwietnia do 30 września...

Polka przeprowadza rewolucję w fotowoltaice

28 marca br. w Brukseli, Olga Malinkiewicz – doktorantka Instytutu Nauk Molekularnych (ICMol) na Uniwersytecie w Walencji, otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym Photonics21, za opracowanie wykorzystania perowskitów w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Wyżej wspomniany...

Projekt ustawy o OZE przyjęty

8 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przedłożony przez Ministra Gospodarki. Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ustawa przewiduje...