Blog firmowy GSEnergia

Photonics21

Polka przeprowadza rewolucję w fotowoltaice

28 marca br. w Brukseli, Olga Malinkiewicz – doktorantka Instytutu Nauk Molekularnych (ICMol) na Uniwersytecie w Walencji, otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym Photonics21, za opracowanie wykorzystania perowskitów w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Wyżej wspomniany...

prawo_energetyczne

Projekt ustawy o OZE przyjęty

8 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przedłożony przez Ministra Gospodarki. Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ustawa przewiduje...