Blog firmowy GSEnergia

Korzyści z przeprowadzenia przeglądów systemu grzewczego z GS ENERGIA

Na podstawie ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków  z 2014 r. Właściciele oraz Zarządcy budynków są zobowiązani do wykonywania okresowych kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji. Co oprócz spełnienia wymogów Ustawy można zyskać przeprowadzając taką kontrolę? Ocena stanu...

Dlaczego warto przeprowadzić badania termowizyjne z GS ENERGIA?

Badania termowizyjne pozwalają na wykrywanie/lokalizację: -mostków cieplnych, błędów w ociepleniu, wad w technologii przegród budynków, filtracji powietrza, a także zawilgoceń, -rur z ciepłą wodą, nieszczelności, wycieków, -niewłaściwego stanu przewodów, które doprowadzają gazy, -przebiegu sieci...

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych, możliwych do zidentyfikowania danych związanych ze zużyciem energii. Zawiera on dokładny przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych i transporcie, które odpowiadają za...

,,Przyjazny dom” – dotacje dla mieszkańców Podkarpacia

WFOŚiGW w Rzeszowie planuje uruchomić program  „Przyjazny dom”. Mieszkańcy woj. podkarpackiego będą mogli starać się o  preferencyjne finansowanie np. inwestycji w przydomowe instalacje OZE. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie – dotację na wymianę kotłów...

Sprawozdawcze obowiązki wytwórców energii elektrycznej z OZE

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o sprawozdawczych obowiązkach wytwórców energii elektrycznej z OZE, których oferta wygrała aukcję. Zobowiązani są oni do przekazania URE informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE (potwierdzonej...

Dofinansowanie do OZE w województwie mazowieckim

WFOŚiGW w Warszawie uruchomił program dofinansowań dla domowych instalacji OZE. Skierowany jest on do mieszkańców województwa mazowieckiego. Stwarza to możliwość uzyskania dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Wysokość dotacji jest następująca: a)...