Blog firmowy GSEnergia

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy, aby kolejny rok był wyjątkowym czasem, w którym zrealizujecie wszystkie swoje plany i zamierzenia.

Program Region

NFOŚiGW pracuje nad założeniami programu Region, z którego za pomocą preferencyjnych pożyczek – mają zostać dofinansowane inwestycje m.in. w domowe mikroinstalacje OZE, na które NFOŚiGW udostępniał niegdyś dofinansowanie w zakończonym programie Prosument. Dofinansowanie ma mieć formę...

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy dotyczącej podatku akcyzowego, zmienia zasady naliczania akcyzy dla energochłonnych zakładów,  które wykorzystują węgiel do celów opałowych. Jeśli takie przedsiębiorstwa będą chciały korzystać ze zwolnienia z akcyzy, konieczne okaże się...

Białe certyfikaty – ważne zmiany w przepisach

Istotną zmianą, która weszła w życie wraz z nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej są obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw. Dzięki przeprowadzeniu takiego audytu, przedsiębiorstwo otrzymuje informację na temat możliwości oszczędności energii. Raport z przeprowadzonego...