Blog firmowy GSEnergia

Light bulb, in a hand

Program Region

NFOŚiGW pracuje nad założeniami programu Region, z którego za pomocą preferencyjnych pożyczek – mają zostać dofinansowane inwestycje m.in. w domowe mikroinstalacje OZE, na które NFOŚiGW udostępniał niegdyś dofinansowanie w zakończonym programie Prosument. Dofinansowanie ma mieć formę...

ustawa

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy dotyczącej podatku akcyzowego, zmienia zasady naliczania akcyzy dla energochłonnych zakładów,  które wykorzystują węgiel do celów opałowych. Jeśli takie przedsiębiorstwa będą chciały korzystać ze zwolnienia z akcyzy, konieczne okaże się...

ure

Białe certyfikaty – ważne zmiany w przepisach

Istotną zmianą, która weszła w życie wraz z nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej są obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw. Dzięki przeprowadzeniu takiego audytu, przedsiębiorstwo otrzymuje informację na temat możliwości oszczędności energii. Raport z przeprowadzonego...

ure

Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Biorąc pod uwagę dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią”, a także Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne...