Pompy ciepła to też OZE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł ciepło produkowane przez pompy ciepła jest uznawane jako energia odnawialna.  W dokumencie określono sposób obliczania rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej, hydrotermalnej przez pompy ciepła. Według zapisu Rozporządzenia obliczanie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w przypadku pomp ciepła powinno być zgodne z wytycznymi art. 5 dyrektywy 2009/28/WE .

Opublikowany dokument ma znaczący wpływ na rozwój branży pomp ciepła w Polsce. Dyrektywa 2009/28/WE dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną  mówi o minimalnej wartości współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor) o wartości 2,5 przy sprawności produkcji energii elektrycznej na poziomie 45,5 %. Natomiast dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną wyznacznik SPF powinien być większy niż 1,15. Większość pomp ciepła obecnych na polskim rynku jest zgodna z powyższymi wytycznymi i można je uznać za odnawialne źródła energii.

Pompy ciepła przetwarzają energię z odnawialnych źródeł (woda, powietrze, grunt) na ciepło użytkowe. System instalacyjny składa się z dolnego źródła ciepła, jednostki pompy ciepła oraz górnego źródła ciepła (miejsce dystrybucji ciepła w budynku). Sprawność pompy ciepła jest tym wyższa im mniejsza jest różnica temperatur źródła górnego i dolnego. Szacuje się, że najefektywniejszym źródłem ciepła jest woda gruntowa, której temperatura niezależnie od pory roku nie przekracza 10˚C. Jako dolne źródło ciepła możemy zainstalować kolektor pionowy, bądź poziomy (poziomy jest tańszy, jednak zajmuje większą powierzchnię). Źródłem górnym najczęściej jest ogrzewanie podłogowe bądź grzejniki.

Należy podkreślić, że pompy ciepła ze względu na możliwość dostarczania ciepła oraz chłodzenia  pomieszczeń latem są jednymi z najbardziej efektywnych energetycznie instalacji OZE.

 

Źródło: portpc.pl

Zobacz także: