Prezydent podpisał nową ustawę o charakterystyce energetycznej budynków

Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków trafiły na biurko Prezydenta RP,  3  września 2014 r. nowa ustawa została oficjalnie podpisana. Po wcześniejszym wezwaniu Polski przez KE do Trybunału Konstytucyjnego za niedopełnienie obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w życie wchodzi dyrektywa 2010/31/UE, która zakłada, że wszystkie budynki do 2021 r. będą energooszczędnymi.

Przypominamy, że nowa ustawa dotyczy następujących kwestii:

  • wprowadza obowiązek umieszczania informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków w reklamach,  w przypadku gdy dla budynku sporządzono już świadectwo;
  • zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii;
  • wprowadza obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej,  w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 500 m2, przy czym próg dotyczący powierzchni użytkowej 9 lipca 2015 r. zostanie obniżony do 250 m2 oraz wprowadza obowiązek ich umieszczania w widocznym miejscu;
  • wprowadza obowiązek umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu,  w przypadku budynków o powierzchni użytkowej większej niż 500 m2 w których są świadczone usługi dla ludności, w szczególności dworców, lotnisk, muzeów, hal wystawienniczych, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej;
  • zmienia wymogi w zakresie posiadanego wykształcenia uprawniających do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Źródło: prezydent.pl

Zobacz także: