Program „Prosument” – podpisano pierwsze umowy

16 września br. podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwsze umowy z wojewódzkimi funduszami z Krakowa, Szczecina, Gdańska oraz Wrocławia. Oznacza to, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z tych województw mogą już składać wnioski do swoich wojewódzkich oddziałów. Prywatni inwestorzy na taką pomoc mogą liczyć jak na razie jedynie w województwie zachodniopomorskim.

Możliwość pozyskania wsparcia w budowie mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii była możliwa jedynie przez zaangażowanie jednostek samorządów terytorialnych. Od tej pory wsparcie na mikroinstalacje OZE można uzyskać  bezpośrednio za pomocą WFOŚiGW.

Jak podaje NFOŚiGW wsparcie w formie dotacji i pożyczek dotyczyć będzie paneli fotowoltaicznych, małych wiatraków, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz układów mikrokogeneracyjnych (w tym małe biogazownie). Dzięki możliwości otrzymania dofinansowania (w zależności od 20-40%) oraz pożyczki (1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowania) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą od razu realizować swoje inwestycje.

Więcej informacji o programie Prosument znajdą Państwo na stronie.

 

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Zobacz także: